tel. +420 602 416 122

Pracovní podložky

Více než 20 let zkušeností s výrobou podložek pro výrobu vibrolisovaných výrobků: dlažby, obrubníků, tvárnic, atd.

Plně spokojeni, mnoholetí věrní klienti z Evropy, Středního východu a Severní Ameriky

Flexibilní podmínky nákupu, dodání, financování a odkup podložek po uplynutí doby jejich životnosti

O nás

Výrobou pracovních podložek pro vibrolisy se zabýváme již od roku 1995. Ve více než 20ti leté existenci jsme nasbírali nespočet zkušeností co se týká problematiky výroby i požadavkům na kvalitu výrobků a v důsledku toho naše podložky jsou charakterizovány nejvyšší kvalitou zpracování. Po neustálém zlepšování výroby jsme si zaregistrovali průmyslový vzor a v současné době je výroba chráněna i patentovou listinou.

Při výrobě jsou použivány nejkvalitnější suroviny z České republiky. Pracovní podložky vyrábíme nejčastěji z borovice a při použití našich podložek v extrémním zatižení - také z jiných druhů dřeva. Na žádost klienta můžeme vyrobit podložky z buku, smrku, modřínu nebo jiného materiálu, aby splnily každé očekávání. Při výrobě je kladen velký důraz na kvalitu. Proto každou zakázku pečlivě konzultujeme se zákazníkem, abychom dosáhli co nejdelší životnosti a tím také spokojenosti zákazníka. Kvalitu našich výrobků potvrzují reference od plně spokojených výrobců vibrolisovaných výrobků z Evropy, Středního východu a Severní Ameriky. V roce 2009 jsme také dostali prestižní cenu „Živnostník roku 2009 z Královéhradeckého kraje” nejvýznamnějšího ekonomického deníku v České republice - Hospodářské Noviny.

Pracovní podložky

Pracovní podložky jsou extrémně důležitou součástí procesu výroby vibrolisovaných výrobků, které tvoří bod kontaktu mezi vibračním stolem a betonem, a proto je jejich kvalita i kvalita surovin používaných při jejich výrobě nesmírně důležitá.

Správné provedení podložek a jejich pečlivá údržba zaručují, že vibrace jsou správně přenášeny z vibračního stolu na výrobek a tím zaručují i správné a homogenní zhutnění betonové hmoty ve formě.

Naše pracovní podložky se vyznačují dlouhou a bezporuchovou životností. Jednotlivé lamely jsou spojeny pero-drážkou a slepeny, konstrukce podložky je dodatečně vyztužena a zpevněna třemi svorníky a ocelovým kováními ve tvaru U-profilů. Vyrábíme mnoho typů pracovních podložek, díky nimž jsme vždy schopni uspokojit očekávání našich zákazníků a žádná velikost podložky není pro nás problémem. Jako jediní výrobci nabízíme záruku na naše výrobky při dodržení všech zásad a doporučení uvedených v příloze kupní smlouvy. Dodávané podložky jsou předběžně impregnované a dodatečně nabízíme velmi kvalitní impregnaci k ošetření podložek FAZE 3 která dokáže prodloužit jejich životnost.

blaty

Ocelové kování ve tvaru U-profilů zajištěno kolíčky a sváry

blaty

Výztuž podložek pomocí ocelových svorníků

blaty

Dřevo vysušené do odpovídající vlhkosti

Záruka

Jako jediní výrobci nabízíme záruku na naše výrobky v délce 24 měsíců při dodržení všech zásad a doporučení uvedených v kupní smlouvě.

The guarantee specified in the sales agreement regards maintenance of the integrity of the board, preventing knot filling from falling out and the integrity of Záruka se vztahuje na dodržení celistvosti podložky, nevypadávání opravených suků, nevypadávání kovových „U“ profilů a svorníků. fittings and strengthening screws.
Vzhledem k tomu že se jedná o přírodní materiál, který je uměle vysušený, je potřeba v co nejkratší době zařadit pracovní podložky do výrobní linky kde se vlhkost pohybuje mezi 14-18% absolutní vlhkosti. Pokud se vlhkost pohybuje v jiných hodnotách, je nutné na to upozornit před podepsáním kupní smlouvy a dle uvedené vlhkosti použít vhodně vysušené řezivo.

Mimo výrobní linky se podložky mohou skladovat pouze v zastřešeném a dobře větraném prostoru při vhodných klimatických podmínkách. Obzvláště je potřeba zabránit rychlému vysychání v teple nebo na přímém slunci, dále se musí zamezit nadměrnému navlhání. Tyto vlivy mohou vést ke snížení kvality funkčních ploch pracovních podložek. Při dlouhodobějším skladování doporučujeme nerozbalovat jednotlivé zapáskované balíky pracovních podložek, vrchní podložku zakrýt fólií a jednou za sedm dní naimpregnovat neředěným impregnačním prostředkem FAZE 3 vrchní podložku a boční strany podložek. Při ukončení sezóny nebo minimálně jednou ročně je nutné pracovní podložky překontrolovat a případné volné svorníky dotáhnout aby nedocházelo k tvoření mezer mezi jednotlivými lamelami.

V žádném případě se nesmí manipulovat s podložkami na přímém slunci nebo při teplotě přesahující 35°C.