tel. +420 602 416 122

Pracovné podložky

Viac ako 20 rokov skúseností s výrobou podložiek pre výrobu vibrolisovaných výrobkov: dlažby, obrubníkov, tvárnic, atď.

Plne spokojní, mnohoročné verní klienti z Európy, Stredného východu a Severnej Ameriky

Flexibilné podmienky nákupu, dodania, financovania a výkup podložiek po uplynutí doby ich životnosti

O nás

Výrobou pracovných podložiek pre vibrolisy sa zaoberáme už od roku 1995. Vo viac ako 20-ročnej existencii sme nazbierali nespočet skúseností týkajúcich sa problematiky výroby i požiadaviek na kvalitu výrobkov a v dôsledku toho naše podložky charakterizujú sa najvyššou kvalitou spracovania. Po neustálom zlepšovaní výroby sme si zaregistrovali priemyselný vzor a v súčasnej dobe je výroba chránená aj patentovú listinou.

Pri výrobe sú používané najkvalitnejšie suroviny z Českej republiky. Pracovné podložky vyrábame väčšinou z borovice ale pri použití našich podložiek v extrémnom zaťažení - tiež z iných druhov dreva. Na žiadosť klienta môžeme vyrobiť podložky z buku, smreku, smrekovca alebo iného materiálu, aby splnili každé očakávania. Pri výrobe je kladený veľký dôraz na kvalitu. Preto každú zákazku starostlivo konzultujeme so zákazníkom, aby sme dosiahli čo najdlhšej životnosti a tým aj spokojnosti zákazníka. Kvalitu našich výrobkov potvrdzujú referencie od plne spokojných výrobcov vibrolisovaných výrobkov z Európy, Stredného východu a Severnej Ameriky. V roku 2009 sme dostali prestížnu cenu "Živnostník roku 2009 Královohradeckého kraja" najvýznamnejšieho ekonomického denníka v Českej republike - Hospodárske Noviny.

Pracovné podložky

Pracovné podložky sú mimoriadne dôležitou súčasťou výroby vibrolisovaných výrobkov, ktoré tvoria bod kontaktu medzi vibračným stolom a betónom, a preto je ich kvalita a kvalita surovín používaných pri ich výrobe mimoriadne dôležitá.

Správne prevedenie podložiek a ich starostlivá údržba zaručujú, že vibrácie sú správne prenášané z vibračného stola na výrobok a tým zaručujú správne a homogénne zhutnenie betónu vo forme.

Naše pracovné podložky sa vyznačujú dlhou a bezporuchovou životnosťou. Jednotlivé lamely sú spájané pero-drážkou a zlepené, konštrukcia podložky je dodatočne vystužená a zpevnená tromi skrutkami a ocelovými výstužami v tvare U-profilov. Vyrábíme mnoho typov pracovných podložiek, vďaka ktorým sme vždy schopní uspokojiť očakávania našich zákazníkov a žiadna veľkosť podložky nie je pre nás problémom. Ako jediní výrobcovia ponúkame záruku na naše výrobky pri dodržaní všetkých zásad a odporúčaní uvedených v prílohe kupnej zmluvy. Dodávané podložky sú predbežne impregnované a dodatočne ponúkame veľmi kvalitnú impregnáciu na ošetrenie podložiek FAZE 3, ktorá dokáže predĺžiť ich životnosť.

blaty

Oceľové kovanie v tvare U-profilov zabezpečené kolíčky a zvary

blaty

Výstuž podložiek pomocou oceľových svorníkov

blaty

Drevo vysušené do zodpovedajúcej vlhkosti

Záruka

Ako jediní výrobcovia ponúkame záruku na naše výrobky v dĺžke 24 mesiacov pri dodržaní všetkých zásad a odporúčaní uvedených v kúpnej zmluve.

Záruka sa vzťahuje na dodržanie celistvosti podložky, nevypadávanie opravených hrčí, nevypadávanie kovových "U" profilov a svorníkov.
Vzhľadom na to že sa jedná o prírodný materiál, ktorý je umelo vysušený, je potrebné v čo najkratšom čase zaradiť pracovné podložky do výrobnej linky kde sa vlhkosť pohybuje medzi 14-18% absolútnej vlhkosti. Ak sa vlhkosť pohybuje v iných hodnotách, je nutné na to upozorniť pred podpísaním kúpnej zmluvy a podľa uvedenej vlhkosti použiť vhodne vysušené rezivo.

Mimo výrobné linky sa podložky môžu skladovať iba v zastrešenom a dobre vetranom priestore pri vhodných klimatických podmienkach. Obzvlášť je potrebné zabrániť rýchlemu vysychaniu v teple alebo na priamom slnku, ďalej sa musí zamedziť nadmernému navlhnutiu. Tieto vplyvy môžu viesť k zníženiu kvality funkčných plôch pracovných podložiek. Pri dlhodobejšom skladovaní odporúčame nerozbalovat jednotlivé zapáskované balíky pracovných podložiek, vrchnú podložku zakryť fóliou a raz za sedem dní naimpregnovať neriedeným impregnačným prostriedkom FAZE 3 vrchnú podložku a bočné strany podložiek. Pri ukončení sezóny alebo minimálne raz ročne je potrebné pracovné podložky prekontrolovať a prípadné voľné svorníky dotiahnuť aby nedochádzalo k tvoreniu medzier medzi jednotlivými lamelami.

V žiadnom prípade sa nesmie manipulovať s podložkami na priamom slnku alebo pri teplote presahujúcej 35°C.